MİRAS HUKUKU – Aksaray Hukuk

MİRAS HUKUKU

 • ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
  ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN İPTALİ DAVASI
  TENKİS DAVASI
  MİRASIN AÇILMASI
  VASİYETNAMENİN AÇILMASI
  VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) ALINMASI-İPTALİ
  MİRASIN REDDİ
  MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVASI
  MİRASIN TAKSİMİ (PAYLAŞTIRILMASI) DAVASI
  PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ
  ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAVASI
  MİRASTA DENKLEŞTİRME
  ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ