Hakkımızda – Aksaray Hukuk

Hakkımızda

Avukat Bayram ARSLANER, Aksaray doğumlu olup lise eğitimini Aksaray’da tamamlamıştır. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlayan Bayram ARSLANER, mezuniyet tarihinden bu yana faal bir şekilde Aksaray Barosu’na kayıtlı olarak görev yapmaktadır. Türkiye Barolar Birliği’ne bağlı olarak yürütülen CMK ve Adli Yardım dosya görevlendirmelerinde de aktif şekilde rol almaktadır.

Büro kurumsallaşmış olup, farklı alanlarda  4 Avukat, 2 Katip, 1 Sekreter İle Hizmet Vermektedir.

Büro Avukatlık Meslek Etik İlkeri’ni gözeterek bağımsız, şeffaf, sır saklama yükümlülüğü, zıt menfaatleri savunma yasağı ve diğer ilkelerin bilinci ile hizmet vermektedir.
*Hukuk büroları, her türlü hukuki çalışmayı yaparken diğer tüm özel kurum veya kamu kuruluşlarından bağımsız hareket etmek zorundadır. Mesleki faaliyetini icra eden avukatlara hiçbir kurum telkinde bulunamaz.
*Şeffaflık ilkesi gereği avukat, yaptığı işin ana hatlarını müvekkiline anlatmalı ve müvekkilinin yapılacak işi anlamasını sağlamalıdır.
*Gizlilik kimlik bilgilerinin yanı sıra, dava ile ilgili bilgileri de içerir. Hukuk bürosunda çalışan avukatlar ve diğer yardımcı elemanlar, müvekkili tarafından kendilerine verilen her türlü evrakta yer alan kişisel veya davayla ilgili bilgiyi sır olarak saklamak zorundadır.
*Hukuk bürosu, menfaatleri tamamen birbirine zıt kişilerin davasına bakamaz. Davasına baktığı kişilerden bazılarının menfaati birbiriyle çelişiyorsa, derhal birini tercih ederek diğer kişilerin avukatlığından istifa edilmesi gerekir.